IT Strategy

Samen met IT- en businessvertegenwoordigers van uw organisatie werken we een IT Strategy uit die afgestemd is op de bedrijfsstrategie. De IT Strategy bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie (“as is”), een beschrijving van de beoogde situatie (“to be”) en een transitieplan tussen die twee. Dat plan houdt rekening met de jaarlijkse doelstellingen van de onderneming en de budgettaire beperkingen ( OPEX, CAPEX ) waarmee u te maken heeft.

Mogelijke assesments

  • Service Readiness Assessment: Grondige analyse die de totale dienstverlening en haar efficiëntie in kaart brengt en deze aftoetst tegen de Service Level Agreements ( SLA’s )
  • Cloud Readiness Assessment: Grondige analyse om te kunnen bepalen in hoeverre uw bestaande IT architectuur kan worden overgezet naar de cloud.
  • Security Readiness assessment: Van antivirus, encryptie, anti-malware en patching voor eindgebruikerstoestellen, wachtwoordprocedures en authenticatie tot firewalls, antispam en beveiligingsupdates.
  • Service Desk Optimisation: Het afstemmen van mensen, tools en processen om IT problemen snel en correct op te lossen voor een hogere tevredenheid van medewerkers en klanten.
  • CIO-as-a-Service: Ideaal voor bedrijven die zelf geen volwaardige IT afdeling hebben en hulp verlangen bij het uitwerken van de langetermijnvisie van hun IT roadmap.